Βυσσινιά

 

Η βυσσινιά είναι δένδρο φυλλοβόλο, μικρού μεγέθους, με βλάστηση πλαγιόκλαδη. Φέρει φύλλα απλά, κατ΄εναλλαγή ελλειψοειδή, διπλά οδοντωτά, αδενοφόρα και σε χρώμα πιο πράσινο 

 από της Κερασιάς. Οι οφθαλμοί της διακρίνονται σε ξυλοφόρους και απλούς ανθοφόρους. Η βυσσινιά ανθοφορεί σε βλαστούς του έτους και σε μπουκέτα Μαΐου (λογχοειδή). 

Η βυσινιά μπαίνει σε καρποφορία απο το 3ο  έως 4ο χρόνο και η παραγωγική της ζωή υπολογίζεται σε 30 περίπου χρόνια.

Η βυσσινιά έχει μεγαλύτερη αντοχή στο ψύχος από ότι η Κερασιά. Επίσης ανέχεται καλύτερα τις υψηλές θερμοκρασίες. Όσον αφορά την καρποφορία της, απαιτεί περισσότερες ώρες σε ψύχος για την διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών της ( από 600 έως 1400 ώρες κάτω από 7οC ) από ότι η Κερασιά.

όσον αφορά το έδαφος, δεν αντέχει χώματα που δεν στραγγίζουν καλά, όπως επίσης και τα πολύ ξηρά εδάφη.

οι καρποί της ωριμάζουν από τέλη Ιουνίου έως μέσα Ιουλίου.

 

Share